Aktualności
Ogłoszenia

Informacja na temat klas pierwszych.


Przydział wychowawstw oraz przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych będzie umieszczony na stronie Gimnazjum w piątek 26 sierpnia 2016 roku.

Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017.


Podręczniki uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymają na zasadach wypożyczenia w szkole. Uczniowie klas trzecich kupują podręczniki według listy umieszczonej tutaj.

Angielski w wakacje!
Obwieszczenie


Informujemy, że w ramach projektu Akcja 1 % Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach w 2013 roku zakupiło kserokopiarkę.
Dofinansowanie zakupu tego sprzętu ze strony Stowarzyszenia wynosiło 1.322,85 złotych.

Zastępstwa
Co w przyszłości.........

Ważne informacje
Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie:
24 9217 0001 0032 1831 2000 0010Godziny dzwonków

Nr. lekcji Godziny
1 8.00-8.45
2 8.55-9.40
3 9.45-10.30
4 10.40-11.25
5 11.30-12.15
6 12.35-13.20
7 13.25-14.10
8 14.15-15.00