AktualnościStrona gimnazjum będzie wygaszana do grudnia 2017 roku.Zapraszam na stronę Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Tadeusza Kościuszki.


Ogłoszenia

Obwieszczenie


Informujemy, że w ramach projektu Akcja 1 % Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach w 2013 roku zakupiło kserokopiarkę.
Dofinansowanie zakupu tego sprzętu ze strony Stowarzyszenia wynosiło 1.322,85 złotych.

WAKACJE... ostatnie w historii naszego Gimnazjum.

Historia naszego Gimnazjum rozpoczęła się w 1999 roku. Początki były trudne. Lekcje odbywały się na dwie zmiany, nawet w salach przedszkolnych. Do nowego budynku przeprowadziliśmy się w 2003 roku.
Przez tych 18 lat szkoła nasza był jednym z centrów życia społeczności lokalnej. Odbywały się tu festyny, akcje wolontariatu, imprezy angażujące inne organizacje lokalne. Braliśmy udział w wielu projektach unijnych, konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, odnosząc w nich wiele sukcesów.
Nasza szkoła była wyjątkowo zaangażowana w podnoszenie poziomu sportowego młodzieży gminy Maciejowice. Nasi uczniowie przywozili wiele nagród za zajęcie czołowych miejsc w zawodach sportowych nawet na szczeblu międzynarodowym. Progi Gimnazjum opuściło wielu wartościowych absolwentów, którzy najlepiej świadczą o naszej szkole. Absolwenci naszej szkoły uczą się lub skończyli wiele prestiżowych uczelni wyższych.
Rok szkolny 2016/2017 kończy funkcjonowanie Gimnazjum. We wrześniu już się nie spotkamy jako społeczność gimnazjalna. Możemy być dumni z osiągnięć naszych uczniów i absolwentów, postawy kadry nauczycielskiej i pracowników.

Mimo wszystko spędźcie te wakacje bezpiecznie i radośnie.

Ważne informacje
Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie:
24 9217 0001 0032 1831 2000 0010Godziny dzwonków

Nr. lekcji Godziny
1 8.00-8.45
2 8.55-9.40
3 9.45-10.30
4 10.40-11.25
5 11.30-12.15
6 12.35-13.20
7 13.25-14.10
8 14.15-15.00